عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: ابهامات مربوط به نحوه پرداخت مالیات از سوی جامعه پزشکی باید برطرف شود.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۴

عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۸ درباره اخبار منتشر شده پیرامون افزایش لابی پزشکان در راستای پرداخت مالیات در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تا به امروز که جلسات کمیسیون تلفیق برگزار شده است، ما هیچ لابی را از سوی پزشکان در مجلس شورای اسلامی برای کاهش مالیات آنها ندیدیم از این رو اخبار منتشر شده در این راستا صحت ندارد.

وی افزود: یک عده بر این باورند که پزشکان عدد واقعی را به عنوان مالیات با توجه به درآمدهایی که دارند پرداخت نمی کنند از این رو این مسئله باید به صورت جدی بررسی شود چرا که به شکل فعلی و در قالب کلام تنها یک ادعا است.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: صحت و سقم این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد سپس درباره آن تصمیم گیری شود.

یوسفیان ملا خاطرنشان کرد: در حال حاضر کمیسیون تلفیق در حال بررسی این ماجراست تا پس از کسب نتیجه در این باره تصمیمات لازم را در لایحه بودجه سال ۹۸ اتخاذ کند.

وی تاکید کرد: ما در کمیسیون تلفیق قطعا قصد آزار و‌ اذیت صنف و یا فرد خاصی را نداریم و‌ نمی خواهیم شوکی را به جامعه پزشکان وارد کنیم و یک عددی را در کمیسیون تلفیق در جهت مالیات پزشکان تصویب کنیم ، بلکه فقط قصد داریم واقعیت مشخص شود.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: باتوجه به ابهاماتی که درباره پرداخت مالیات از سوی  پزشکان وجود دارد و اگر جامعه پزشکی به صورت واقعی مالیات نمی دهند می توانیم از طریق دستگاه های مخصوص این ابهام را برطرف کنیم و این امر دلیلی براین نیست که خصومت و اختلاف نظری از سوی مجلس با جامعه پزشکی وجود دارد.

یوسفیان ملا اظهارکرد: ما فقط معتقد به این هستیم که باید شفاف سازی شود و واقعیت های مربوط به نحوه و‌ میزان پرداخت مالیات از سوی پزشکان مشخص شود.