نایلون گلخانه ای 5 لایه آنتیUV

تاریخ انتشار : 2017/12/26

 

شرکت نوآوران کیهان پلاستیک پارسام تولید کننده فیلم های پلی اتیلن گلخانه ای به صورت 5لایه از عرض 6 سانت تا 22 می باشد.

.

ویژگی های فیلم (نایلون) گلخانه ای آنتی یووی دار کیهان پلاستیک :

این ویژگی ها مشخص کننده مقاومت پوشش گلخانه ای در برابر تنش های مکانیکی، استحکام در برابر پارگی نایلون، فیزیکی ،محیطی و درصد افزایش طول فیلم در اثر کشش، در زمان استفاده آن هستند.

.

  • مقاومت در برابر ضربه: در واقع میزان مقاومت مکانیکی فیلم در برابر اعمال ناگهانی یک تنش مکانیکی فیزیکی را بیان می کند، برای مثال :مقاومت پوشش در مقابل برخورد دانه های تگرگ یا هجوم ملخ ها.
  • مقاومت خزشی: این ویژگی بسیار مهم نمایانگر میزان متغیر بودن شکل و ضخامت پوشش در هنگام اعمال تنشی فیزیکی می باشد. برای مثال: میزان نازک شدن فیلم در تابستان و در نواحی اتصال فیلم به ساختمان فلزی گلخانه که معمولا به دمای 80درجه سانتی گراد هم میرسد با این ویژگی مشخص می شود.